ไก่ซารามอ/จากMcCallum's Flock

posted on 06 Apr 2010 15:14 by saramor

ใน web ของ McCallum's Flock บอกว่า ไก่ซารามอไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์ให้ออกมา

ในขนาดที่แท้จริงอย่างที่ต้องการได้ ด้วยขนาดที่เล็กซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะยีนด้อย

ไก่ซารามอที่ออกมาเป็น size A สามารถเกิดจาก พ่อแม่ที่มีขนาด size B หรือ C ได้

ไก่ซารามอสามารถมีได้ทุกสี และไม่สามารถผสมให้เกิดสีแท้สีใดได้

ประวัติทางสายเลือดที่แท้จริงของไก่ซารามอยังไม่มีความแน่นอน แต่คาดว่ามีสายพันธุ์ของ

ไก่ป่าสีแดง ไก่แจ้พื้นเมืองของมาเลเซีย ไก่แจ้ญี่ปุ่น และดูเหมือนว่าจะมีสายพันธุ์ของไก่ Silkie

ผสมอยู่ด้วย

ไก่ซารามอสามารถผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 16 - 18 สัปดาห์

ไก่ซารามอใช้เวลาฟักไข่ 19 - 21 วัน

ไก่ซารามอไม่สามารถอยู่ได้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 40 ฟาเรนไฮท์

คำว่าชนิดของไก่ซารามอ หมายถึงโครงร่างของไก่ซารามอนั่นเอง

การแบ่งไก่ซารามอตามขนาด

ตัวผู้โตเต็มที่

Class A ไม่เกิน 350 กรัม B ไม่เกิน 500 กรัม C ไม่เกิน 600 กรัม D ไม่เกิน 750 กรัม

ตัวเมียโตเต็มที่

Class A ไม่เกิน 325 กรัม B ไม่เกิน 425 กรัม C ไม่เกิน 500 กรัม D ไม่เกิน 600 กรัม

ไก่รุ่นตัวผู้

มี Class เดียว คือ 150 - 350 กรัม

ไก่รุ่นตัวเมีย

มี Class เดียวเช่นกัน คือ 150 - 325 กรัม

ลูกไก่

ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ไม่เกิน 150 กรัม

Comment

Comment:

Tweet