มาตรฐานไก่ซารามอ

posted on 25 Apr 2010 21:18 by saramor

จากเอกสารให้ความรู้เรื่องมาตรฐานไก่แจ้พระรามของสหพันธ์ไก่แจ้พระราม

หัวไก่ซารามอ

มีหัวกลมคล้ายเหรียญบาท สมส่วนกับขนาดตัวไก่ มีหงอนแดงสดใส เหมาะกับใบหน้า หงอนค่อนข้าง

บางผิวหงอนมีเม็ดทรายหรือไม่มีก็ได้ จักหงอนซี่เล็ก เรียว คล้ายซี่หวี และลึกพอสมควร เรียงได้ระดับ

มี ๕ จัก หรือมากกว่า ท้ายหงอนลอย ไม่โค้งกดหัว มีเหนียงกลม ค่อนข้างเล็ก เหมาะกับขนาด

ของหงอน ปากสั้น โค้งเล็กน้อย ตากลม มีประกายสดใส

คอไก่ซารามอ

คอยาว โค้งย้อนกลับมาอยู่บริเวณเหนือส่วนกลางของลำตัว มีขนสร้อยคอหนาแน่น เส้นเล็ก ปลายแหลม

คออาจมีอาการกระตุก ถือเป็นลักษณะดีเยี่ยม

ลำตัวไก่ซารามอ

ลำตัวด้านหน้ากว้าง ด้านหลังแคบ และค่อนข้างสั้น มีลักษณะคล้ายปลีกล้วยเมื่อมองจากด้านบนและ

ด้านข้าง อกใหญ่ยื่่นไปข้างหน้ามองดูเด่นชัด

ปีกไก่ซารามอ

ปีกยาวเหมาะสมกับความยาวของขา ทิ้งตรงลงมาในแนวดิ่ง ขนปีกไม่แตก ปลายปีกสัมผัสพื้นหรือจรด

นิ้วเท้าก็ได้ หากแนวปีกมีองศายื่นพ้นไปด้านหน้าของขาถือเป็นลักษณะดีเยี่ยม

หางไก่ซารามอ

หางชัยเส้นเล็กปลายแหลม มีแกนขนหางแข็งแรงไม่โค้งงอ ชี้ตรงตั้งฉากกับพื้นและต้องมีความยาวกว่า

หางพัดเส้นแรกไม่น้อยกว่า ๓ เซ็นติเมตร ปลายหางชัยชิด ไม่แยกจากกัน หางพัดต้องได้รูปทรง แข็งแรง

มีความสมบูรณ์ของเส้นขน หางพัดเส้นแรกต้องสูงกว่าระดับศีรษะไก่ เรียงชิดได้ระเบียบ แผ่ออกเป็นมุม

๔๕ องศา หางเปิด ๔๕ องศาในไก่ตัวผู้ และ ๓๕ องศาในไก่ตัวเมีย มีขนคลุมหางพัด เส้นเล็ก ยาวเสมอ

หางพัด ไม่ยื่นพ้นหางพัดออกมา

ขาไก่ซารามอ

ขาเล็ก กลม คล้ายขานก มีความมันวาว ยาวประมาณ ๑.๕ นิ้ว ความยาวของขา ต้องสัมพันธ์กับความยาว

ของปีก ไม่มีขน ขาแต่ละข้างมีนิ้วเท้า ๔ นิ้ว กางได้รูปทรง

ขนไก่ซารามอ

เส้นเล็ก ปลายแหลม ขนรัดตัวเหมือนขนของนก มีความเงางาม มองดูเป็นมัน สดใส มีประกาย

Comment

Comment:

Tweet