ลีลาไก่ซารามอ

posted on 26 Apr 2010 21:19 by saramor

จากหนังสือคัมภีร์ไก่แจ้และไก่ซารามอ

"ลีลา" เป็นหัวใจของไก่ซารามอ แม้ว่าไก่ซารามอตัวนั้นจะมีลักษณะได้ตามมาตรฐาน แต่หากปราศจาก

ลีลาพระรามแล้ว ก็ไม่มีความงดงามให้น่าสนใจแต่ประการใด ลีลาหมายถึงอาการที่ไก่ซารามอกระทำ

ซึ่งแสดงถึงความองอาจ สง่างาม เราแบ่งการให้คะแนนออกเป็น ๒ ส่วน คือ ลีลา A และลีลา B

ลีลา A เป็นลักษณะที่ไก่ซารามอแสดงบนโต๊ะ โดยหลักแล้วไก่ซารามอต้องมีการยืนที่ดี โดยมองตา

กับขาเป็นเส้นตรง ตั้งฉากกับพื้น หรือทำได้เกินกว่าเส้นตั้งฉาก มีอกกลมใหญ่ ยื่นไปข้างหน้า

แนวปีกทิ้งดิ่งตั้งฉากกับพื้น หรือยื่นพ้นไปด้านหน้า คอดึงย้อนกลับมาอยู่บริเวณหลัง อาจมีการกระตุก

ของคอ หรือมีเสียงร้อง หรืออาการใดๆ ที่แสดงออกถึงความโดดเด่น สง่างาม ซึ่งหากมองในภาพรวม

จะคล้ายทหารยืนตรง

ลีลา B เป็นลักษณะที่ไก่ซารามอแสดงบนพื้น ขณะปล่อยให้เดิน ซึ่งลักษณะของไก่ซารามอที่ดีนั้น

ไก่ซารามอต้องเดินด้วยความคึกคะนอง ห้าวหาญ มีการดึงปีก มีเสียงร้องข่มขู่ไก่ตัวอื่น หรือแสดง

อาการใดๆ ที่แสดงถึงความแข็งแรงนั่นเอง

Comment

Comment:

Tweet