การเลือกลูกไก่ซารามอ

posted on 11 May 2010 20:58 by saramor

คัดจากข้อเขียนของ ธีระพงษ์ ฤทธิมนตรี

หน้าเล็ก ไก่ซารามอเมื่อยังเล็ก ควรมีหัวค่อนข้างเล็ก มีหงอนเล็กและบาง ดูเหมือนหน้าของ

ไก่ซารามอตัวเมีย ซึ่งเมื่อเลี้ยงโตแล้ว จะมีส่วนหัวที่สวยงาม หงอนไม่หนาและไม่ใหญ่

ขานก เสน่ห์อย่างหนึ่งของไก่ซารามอคือ ความเล็ก น้ำหนักเบา ไก่ซารามอจะมีน้ำหนักเบาได้

ต้องมีโครงสร้างของกระดูกที่เล็ก ซึ่งเรามองดูได้จากขาที่เรียวเล็ก กลม เต็ม สมบูรณ์

หากมองดูแล้วขาไก่ซารามอตัวนั้นขาเล็ก แต่ลีบ เหี่ยว แสดงว่าขาเล็กเพราะอดอาหาร ซึ่งตรงนี้

ผู้เลี้ยงควรพิจารณาสุขภาพของลูกไก่ซารามอควบคู่กันไปด้วย ข้อควรระวังอีกประการหนึ่งในการ

เลือกไก่ซารามอมาทำสายพันธุ์คือ ขาต้องไม่โก่ง มีการเดินและยืนได้ปกติ เพราะที่ผ่านมา

มีไก่ซารามอจำนวนไม่น้อยที่มีข้อด้อยตรงจุดนี้

ทิ้งปีก ลูกไก่ซารามอขณะยังเล็กบางครั้งก็ดูยาก ว่าโตขึ้นจะยืนได้ลักษณะหรือไม่ ซึ่งการสังเกต

ดูแนวปีกก็พอจะบอกได้อีกทางหนึ่ง ถ้าลูกไก่ซารามอที่มีแนวปีกค่อนข้างดิ่งลงมามาก

จะได้ลักษณะที่สวยงามกว่า และแนวปีกยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาให้คะแนนด้วย

หลังหัก ลูกไก่ซารามอบางตัวมีสุขภาพไม่ค่อยสมบูรณ์ หรือถูกตัวโตกว่ารังแกอยู่เสมอ

จึงไม่มีฟอร์ม และถูกมองข้ามไปบ่อยๆ แต่หากเรารู้จักสังเกตกระดูกสันหลังของไก่ซารามอ

จะพบว่า ตัวที่มีกระดูกสันหลังโค้งงอขึ้นชัดเจนนั้น เมื่อโตขึ้นจะสามารถยืนได้เด่นกว่า

ไก่ซารามอตัวอื่นเสมอ วิธีการคือ ใช้มือที่ถนัดจับตัวลูกไก่ซารามอไว้ แล้ววางนิ้วหัวแม่มือ

ทาบลงบนกระดูกสันหลังไก่ จะพบว่า กระดูกสันหลังของไก่ซารามอแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน

ลุกไก่ซารามอตัวเมีย ใช้หลักการเดียวกัน แต่ควรเน้นไก่ที่แข็งแรง และมีลำตัวพอประมาณ หากว่า

ลำตัวสั้นมาก มักจะไม่ไข่ หรือไข่เปลือกอ่อน

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (113.53.102.119|113.53.102.119) on 2014-11-02 10:38