ไข่ไก่ซารามอ

posted on 19 May 2010 20:10 by saramor

จาก ChickenBreeds.info

ส่วนหนึ่งที่มาจากผลของขนาดของไก่ซารามอ เลยทำให้เกิดสิ่งที่แตกต่างที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับไก่ที่มี

ขนาดปกติ ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาในการฟักไข่ของไก่ซารามอจะน้อยกว่าไก่ทั่วไปเล็กน้อย คือประมาณ

๑๙ วัน และเมื่อฟักออกมาแล้ว สีและขนาดของลูกไก่ซารามอแต่ละตัวจะไม่แน่นอน คาดเดาได้ยาก

ไม่เหมือนไก่ชนิดอื่นๆ แม้จะเป็นลูกครอกเดียวกัน อัตราส่วนที่จะได้ขนาดในเกรด A ประมาณ ๑ ต่อ ๕

Comment

Comment:

Tweet