ข้อความจาก The Serama Club Of Great Britain

ขนาดของไก่ซารามอไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่ต้องคิดถึงเป็นอย่างแรกและสำคัญที่สุดก็คือว่า

ไก่ซารามอของคุณต้องมีลักษณะที่ดี หมายความว่าจะต้องมีส่วนอกที่ยื่นออกมา หางตั้งสูง หลังสั้นมาก

เป็นรูปตัว V และเมื่อเวลาไก่ซารามอตื่นตัวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกปีกจะชี้ลงเกือบตั้งฉากกับพื้น ถ้าไม่มี

ลักษณะอย่างที่ว่ามานี้ แปลว่าคุณมีไก่แจ้ตัวเล็กๆ ที่ไม่ใช่ไก่ซารามอ นอกจากนี้ คุณต้องนึกอยู่เสมอว่า

ไก่ที่ตัวเล็กที่สุดมักจะไม่ใช่ไก่ที่จะนำไปผสมพันธุ์ได้ดีเสมอไป แม่ไก่ที่น้ำหนักน้อยกว่า 250 กรัม

มักไม่ค่อยให้ไข่ที่สมบูรณ์ ตัวผู้ก็เช่นกัน ถ้าน้ำหนักน้อยกว่า 300 กรัมมักมีเชื้อที่ไม่สมบูรณ์ ไก่ซารามอ

size B (350-500 กรัม) จะใช้ในการผสมพันธุ์ได้ดี และก็มักจะให้ลูกทั้ง size A , B และก็ C เราพูดกัน

เสมอว่าไก่ซารามอ size A เป็นสิ่งที่เราต้องการ ไก่ซารามอเป็นไก่ที่ตัวเล็กมากๆ และก็มีปัจจัยที่น่าตกใจ

อย่างแท้จริงในไก่ซารามอตัวที่มีขนาดเล็กกว่าไก่ซารามอตัวอื่นๆ

Comment

Comment:

Tweet