จาก tinychicken.co.uk/faqs

แม่ไก่ซารามอออกไข่บ่อยแค่ไหน มันจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตัวไก่ และช่วงเวลาของแต่ละปี แม่ไก่

ซารามอบางตัวไข่ ๕ ฟองใน ๑ สัปดาห์ในช่วงระยะที่มันมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดสำหรับการวางไข่

แต่บางตัวสามารถไข่ได้แค่ ๑ หรือ ๒ ฟองตลอดช่วงเวลาการวางไข่ แม่ไก่ซารามอที่มีขนาดใหญ่กว่า

มีแนวโน้มที่จะไข่ดกกว่า การออกไข่ของไก่ซารามอมีแนวโน้มว่าจะน้อยลงเป็นช่วงๆ มันสามารถ

ไข่ได้มากที่สุดวันละฟอง สำคัญคือ ช่วงเวลาที่วางไข่ต้องแน่ใจว่าได้รับสารอาหารเพียงพอ พร้อมทั้ง

เสริมด้วยแคลเซี่ยม อาจมาจากเกร็ดเปลือกหอยนางรมหรือเปลือกไข่ต้มแล้วนำมาทุบก็ได้

Comment

Comment:

Tweet