ข้อความบางส่วนจากหนังสือคัมภีร์ไก่แจ้และไก่ซารามอ

เนื่องจากการพิจารณาในการตัดสิน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลายประการ ตามแบบฟอร์มต่างๆ

ของแต่ละสนาม แต่หลักการโดยทั่วไปก็คล้ายคลึงกัน โดยรายละเอียดของแบบฟอร์มอาจแตกต่าง

ไปบ้างตามความเหมาะสมและสถานการณ์ สำหรับไก่ซารามอนั้นเราจะรู้กันดีว่าหลักการในการ

ประกวดนั้นก็คือเน้นท่าทางหรือฟอร์ม การยืนต้องนิ่ง หน้าอกเชิด ส่วนการเดินต้ององอาจ สง่างาม

สมส่วน หางชัยยาว หน้าอกและลำตัวคะแนน 50% และส่วนอื่นๆ อีก 50% สำหรับสีขนที่ชนะใจ

กรรมการนั้น แม้จะไม่ได้จำกัด แต่ก็ต้องคำนึงถึงตามกระแสนิยม และมีการเรียงสีอยู่เช่นกัน ส่วนหลักการ

เตรียมไก่ซารามอเพื่อการประกวดมีดังนี้

ลักษณะเด่น

ผู้เลี้ยงต้องคัดเลือกไก่ที่มีลักษณะเด่นในสายตาเรา อาจมีการเปรียบเทียบกับภาพไก่จากหนังสือ

หรือเอกสารที่มีการกำหนดลักษณะมาตรฐานและความสวยงามไว้ แล้วพิจารณาว่าไก่ที่เราจะคัดเลือก

นั้นใช้ได้หรือยัง ไก่ที่จะส่งเข้าประกวดก็ต้องเป็นไก่ที่มีสุขภาพแข็งแรง ขนทุกส่วนขึ้นครบตามอายุ

ไก่ควรเป็นไก่หนุ่มสาวเต็มตัวขึ้นไป หรือประเภทดาวรุ่ง ก็ต้องอายุระหว่าง 4 - 5 เดือนครึ่ง

ขนาด

เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึง โดยเมื่อเลือกไก่ที่จะประกวดได้แล้ว ต้องมีการควบคุมน้ำหนักตั้งแต่

เมื่ออายุได้ 2 เดือนขึ้นไป ซึ่งโดยทั่วไป ผู้เลี้ยงจะให้อาหารสำเร็จรูปในการควบคุม และมีอาหารเสริม

ธรรมชาติบ้างเล็กน้อยเพื่อควบคุมน้ำหนักให้ได้ตามเกรดที่ส่งประกวด เช่น เกรด A , B , C หรือดาวรุ่ง

และต้องจำไว้ว่ายิ่งขนาดเล็กยิ่งได้เปรียบ ยิ่งเล็กยิ่งฟอร์มดีโอกาสที่จะชนะก็ยิ่งมีสูง

ลักษณะรูปร่าง

ต้องมีความสมดุล สมส่วน กลมกลืนทั้งตัว ท่าทางองอาจผึ่งผาย การยืน การเดิน การย่างก้าวดูสง่างาม

หงอน เหนียงแดงสดใส เกร็ดเท้า เล็บต้องสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก  ไร เหา ต้องกำจัด ต้องอาบน้ำ

ให้สะอาด

สี

มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับไก่แจ้สากล เช่น สีทอง ต้องเป็นสีทองอร่ามทั้งตัว ไม่มีสีดำหรือสีอื่นใดปน

ยกเว้นในส่วนของขนปีก ขนชั้นที่ 2 และส่วนของหางให้มีสีดำได้ ในกรณีของไก่ป่าสีสว่่างก็เช่นเดียวกัน

ต้องมีสร้อยคอและระย้าสีเหลืองส้ม ส่วนขนลำตัวและขนหางมีสีดำเหลือบเขียว สีของสร้อยคอและระย้า

ควรใกล้เคียงกัน หรือในส่วนของสีขาวก็ควรเป็นสีขาวบริสุทธิ์ไม่มีสีอื่นใดปน

ความพร้อม

ต้องมีการฝึกไก่ไม่ให้ตื่นตกใจง่าย โดยการที่เจ้าของหรือผู้เลี้ยงต้องสร้างความคุ้นเคย เพื่อหากว่าเจอคน

จะได้ไม่ตื่นตกใจ เพราะไก่ที่มีท่าทางตื่นเกินไปจะไม่สง่างามในการประกวด เมื่อกรรมการผู้ตัดสินจับดู

ไก่อาจดิ้น ทำให้ขนปีกหักขาด หรือกระโดดลงจากโต๊ะกรรมการได้ ทำให้เสียคะแนน และถึงแม้ว่า

บางสนามจะมีพรมปูพื้นข้างล่างเพื่อให้ไก่ได้เดินให้กรรมการดู หากไก่ตื่นและวิ่งหนี ก็จะสร้างความยุ่งยาก

ในการไล่จับไก่ได้เช่นกัน

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (1.47.97.244|1.47.97.244) on 2015-04-20 10:27